Zbiory maku

Mak spożywczy zbierany jest przy użyciu specjalnych kombajnów zbożowych, dostosowanych do zbierania małych nasion. Ponieważ są one niezwykle podatne na uszkodzenia mechaniczne, poszczególne części maszyn są odpowiednio modyfikowane, aby nie niszczyć zbioru. Mak można zbierać zaadaptowanym kombajnem zbożowym, jeśli łan nie jest zachwaszczony i nie wylegnięty.

Zapobieganie uszkodzeniom nasion i odpowiednie przystosowanie kombajnów do zbierania maku jest bardzo istotne. Nasiona maku spożywczego zawierają około 45-50% oleju. Jeśli ulegną uszkodzeniu, na ich powierzchni pojawiają się oleiste plamy, do których przykleja się pył ze zgniecionych torebek maku. Pył ten znacznie zwiększa stężenie alkaloidów opium. Dlatego odpowiednia technika zbioru maku jest tak istotna.

Zalecane jest zbieranie maku spożywczego przy wilgotności nie większej niż 10%. Jeżeli ze względu na warunki klimatyczne, nasiona maku nie mogą być zebrane w warunkach opisanych powyżej, mak powinien zostać zebrany razem ze słomą makową i natychmiast wysuszony powietrzem o temperaturze nie wyższej niż 40°C. Wszelkie opóźnienia wiążą się z ryzykiem obniżenia parametrów fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych oraz pogorszeniem smaku.