Szkodniki i choroby maku

Mak uszkadzany jest przez wiele patogenów wywołujących choroby bakteryjne, wirusowe i grzybicze. Odpowiednią profilaktykę stanowi przede wszystkim prawidłowa agrotechnika, tj. stosowanie głębokiej orki przedzimowej, przestrzeganie odpowiedniego zmianowania, unikanie zbyt dużego zagęszczania roślin i wprowadzanie 3-5 letnich przerw na uprawach maku na danym polu (H. Woś, 2010).

Dodatkowo, w okresie wegetacji konieczne jest zwalczanie owadów przenoszących chorobotwórcze patogeny. Zaleca się też niszczenie porażonych chorobami chwastów.

szkodniki-i-choroby-maku-1
szkodniki-i-choroby-maku-2

Do najgroźniejszych szkodników spotykanych w uprawach maku należą: Tuszel makowiec, Mszyca trzmielinowo-burakowa, Chowacz makówkowiec, Pryszczarek makówkowiak, Pawężnik makow, Zmienik dwukropek.

Najczęstsze choroby porażające mak to: bakterioza łodyg maku, plamistość bakteryjna, czarna zgorzel maku, czarna plamistość maku, mączniak rzekomy maku, czerń maku, głownia liściowa maku, mączniak właściwy, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa maku, fuzarioza maku, żółtaczka maku, mozaika maku.