Przechowywanie i czyszczenie maku po zbiorze

Tuż po mechanicznym zbiorze i omłocie, nasiona maku często są zanieczyszczone makowinami, resztkami roślin i nasionami chwastów. Poziom wilgotności świeżo zebranych nasion wynosi zazwyczaj do 10%, dlatego konieczne jest wstępne czyszczenie i dosuszanie.

Do długotrwałego przechowywania z wentylacją należy stosować nieprzetworzone powietrze, tj. powietrze, które nie zostało wcześniej ogrzane.

Okresowe, krótkie składowanie nie dosuszonych nasion jest dopuszczalne wyłącznie na bardzo cienkiej warstwie i wymaga częstego szuflowania.

Po oczyszczeniu mak jest przechowywany w workach typu „big bag” lub torbach certyfikowanych do opakowań zbiorczych środków spożywczych, bez bezpośredniego kontaktu z podłogą w miejscu przechowywania.

Dzięki przechowywaniu w odpowiednich warunkach, nasiona maku zachowują naturalny smak i zapach przez okres 24 miesięcy.